Väestönsuojan tiiveyskoe

Paine- ja tiiveyskoe on suoritettava vähintään 10 vuoden välein

Testaamme väestönsuojan tiiveyden

Laki edellyttää, että väestönsuojille suoritetaan paine- ja tiiveyskokeet vähintään 10 vuoden välein. Väestönsuojan tiiveyskoe on suojan kunnon ja ylläpidon kannalta äärimmäisen olennainen. Kokeneet asiantuntijamme suorittavat lakisääteiset väestönsuojan paine- ja tiiveyskokeet säädösten mukaisesti. Testaamme kaiken kokoisia ja kaiken ikäisä väestönsuojia Etelä-Suomen alueella. Toimitamme asiakkaalle ja viranomaisille tiiveyskokeesta raportin.

Tiiveyskokeessa väestönsuojan kaikki mahdolliset aukot, kuten ovet, ikkunat, IV-kanavat ja venttiilit suljetaan mahdollisimman hyvin. Tämän jälkeen tila paineistetaan ja mitataan paineenlaskuun menevä aika ja verrataan sitä viitearvoihin. Ennen tiiveyskokeen suorittamista, väestönsuoja kannattaa tarkastaa ja huoltaa, jotta kokeesta saadaan mahdollisimman luotettava tulos.

Ota yhteyttä

Väestönsuoja kuntoon

Jos väestönsuoja ei ole riittävän tiivis, annamme suosituksen tarvittavista korjaustoimenpiteistä. Toteutamme kaikki väestönsuojien muutos-, korjaus- ja huoltotyöt ammattitaidolla.

Vuosihuoltosopimus

Tarjoamme väestönsuojan vuosihuoltosopimusta, jolla kiinteistön omistaja varmistaa, että väestönsuoja on käyttökunnossa lain edellyttämässä ajassa ja laitteet sekä järjestelmät toimivat moitteetta.